ترکیب اینترنت با روتربرد میکروتیک HAP lite

هزینه کانفیگ :

انجام سناریوهای ترکیب چند ISP برای افزایش سرعت اینترنت

قرار دادن اینترنت جایگزین برای جلوگیری از قطع شدن کامل شبکه

انجام سناریو های Hotspot

تعریف محدودیت سرعت اینترنت و محدودیت حجم اینترنت

عنوان تاریخ دانلود
Web Analytics